ОПП "Інформаційні системи та технології", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" 2020

Обов’язкові компоненти загальної підготовки

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова професійного спрямування Силабус
Історія та культура України Силабус
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Силабус
Вища математика Силабус
Дискретна математика Силабус
Математичні методи дослідження операцій Силабус
Теорія імовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика Силабус
Теорія алгоритмів Силабус
Техноекологія та цивільна безпека Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус
Фізика Силабус
Філософія Силабус
Чисельні методи Силабус
Цикл професійної підготовки
Інтелектуальний аналіз даних Силабус
Інтернет-маркетинг Силабус
Архітектура та проектування програмного забезпечення (SE311) Силабус
Веб-технології Силабус
Вступ до фаху Силабус
Комп’ютерна графіка Силабус
Об'єктно-орієнтоване програмування Силабус
Організація баз даних Силабус
Програмування Силабус
Програмування для мобільних пристроїв Силабус
Сховища даних Силабус
Тестування програмного забезпечення Силабус
Технології комп'ютерного проектування Силабус
Технології розподілених систем та паралельних обчислень Силабус
Управління ІТ – проектами Силабус
Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»).
http://dl.tntu.edu.ua/login.php.
Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендовані кафедрою групи вибору вибіркових дисциплін професійної підготовки

Інтелектуальні інформаційні системи підтримки прийняття рішень

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова професійно-ділового спрямування Силабус
Цикл професійної підготовки
Безпека програмного забезпечення Силабус
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів Силабус
Комп’ютерні мережі Силабус
Методи та системи штучного інтелекту Силабус
Операційні системи Силабус
Основи інтернету речей Силабус
Основи теорії інформації Силабус
Основи технічної творчості та наукових досліджень Силабус
Проектування інформаційних систем Силабус
Системний аналіз Силабус
Смарт-технології та інтернет речей Силабус
Теорія прийняття рішень Силабус

Інтернет-технології та web

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова професійно-ділового спрямування Силабус
Цикл професійної підготовки
Інформаційні системи управління проєктами
Інформаційні технології обробки даних мовою Python Анотація
Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мережевих систем Анотація
Комп'ютерна лінгвістика та аналіз електронних текстів Анотація
Методи навчання та критичне мислення Анотація
Основи розробки інтерфейсу користувача UI/UX Анотація
Проектування для середовища ІоТ Анотація
Розподілені обчислювальні системи Анотація
Теорія кодування та шифрування Анотація
Технології розробки систем з хмарною архітектурою Анотація
Управління інформаційною безпекою комп’ютерних систем Анотація
Хмарні інформаційні системи обробки даних Анотація

Інноваційні інформаційні системи та технології

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова професійно-ділового спрямування Силабус
Цикл професійної підготовки
Інформаційні технології обробки даних мовою Python Анотація
Інформаційна безпека та захист інформаційних систем Анотація
Вбудовані інформаційно-комунікаційні системи Анотація
Методи навчання та критичне мислення Анотація
Основи мікропроцесорної техніки Анотація
Основи машинного навчання Анотація
Основи побудови структурованих кабельних систем
Основи технології Big Data Анотація
Проектування інформаційних систем Силабус
Проектування для середовища ІоТ Анотація
Системне програмування Анотація
Теорія кодування та шифрування Анотація

Смарт-технології та наукові дослідження

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова професійно-ділового спрямування Силабус
Цикл професійної підготовки
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень Анотація
Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мережевих систем Анотація
Архітектура і технології ІоТ Анотація
Комп’ютерне моделювання випадкових процесів Анотація
Обробка сигналів та зображень Анотація
Основи наукових досліджень Анотація
Основи розробки медичних інформаційних систем та технологій в тому числі телемедичних та біометричних Анотація
Основи технології Big Data Анотація
Розподілені обчислювальні системи Анотація
Технології розробки систем з хмарною архітектурою Анотація
Управління інформаційною безпекою комп’ютерних систем Анотація
Хмарні інформаційні системи обробки даних Анотація

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната