ОПП "Системний аналіз", другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 124 "Системний аналіз" 2021

Обов’язкові компоненти загальної підготовки

Цикл професійної підготовки
Інтелектуальна власність Силабус
Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань Силабус
Охорона праці в галузі Силабус
Сховища даних Силабус
Технології інформаційного менеджменту Силабус
Технології підтримки прийняття рішень Силабус
Управління проєктами систем з консолідованою інформацією Силабус
Цифрова трансформація Силабус
Цикл загальної підготовки
Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів Силабус
Етика професійної діяльності та основи педагогіки Силабус
Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»).
http://dl.tntu.edu.ua/login.php.
Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Група вибіркових дисциплін вибраних студентами

Цикл професійної підготовки
Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації Силабус
Методи та системи імітаційного моделювання інформаційних сигналів та систем Силабус
Основи теорії дискретних динамічних систем Силабус
Системи масового обслуговування Силабус
Управління розвитком ІТ на основі бізнес-архітектури підприємства Силабус
Цикл загальної підготовки
Бізнес планування Силабус

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната