ОПП "Інформаційні системи та технології", другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" 2022

Обов’язкові компоненти загальної підготовки

Цикл професійної підготовки
Інформаційні системи паралельної та розподіленої обробки даних Силабус
Грід-системи та технології хмарних обчислень Силабус
Моделі та методи забезпечення якості інформаційних управляючих систем Силабус
Моделі, технології проєктування та управління інформаційних систем Силабус
Моделювання та оптимізація в інформаційних управляючих системах Силабус
Сервіс-орієнтовані інформаційні системи Силабус
Цифровий маркетинг Силабус
Цикл загальної підготовки
Бізнес планування Силабус
Етика професійної діяльності та основи педагогіки Силабус
Охорона праці в галузі Силабус
Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»).
http://dl.tntu.edu.ua/login.php.
Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендовані кафедрою вибіркові дисципліни

Цикл загальної підготовки
Інтелектуальна власність Силабус
Основи теорії дискретних динамічних систем Силабус
Цикл професійної підготовки
Методи та системи імітаційного моделювання інформаційних сигналів та систем Силабус
Системи масового обслуговування Силабус
Теорія управління в інформаційних системах Силабус
Управління розвитком ІТ на основі бізнес-архітектури підприємства Силабус

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната