ОПП "Комп'ютерні науки", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 122 "Комп'ютерні науки" 2020