ОПП "Комп'ютерні науки", другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 122 "Комп'ютерні науки" 2020