ОПП "Системний аналіз", другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 124 "Системний аналіз" 2020