ОПП "Інформаційні системи та технології", другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" 2020