Освітні програми кафедри комп'ютерних наук

122 Комп'ютерні науки

Галузь знань
12 "Інформаційні технології"
Освітня програма
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Рік введення в дію
2017
Гарант
к. т. н., доцент Боднарчук Ігор Орестович
к. т. н., доцент Боднарчук Ігор Орестович

122 Комп’ютерні науки

Галузь знань
12 "Інформаційні технології"
Освітня програма
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Рік введення в дію
2016
Гарант
к. т. н., доцент Боднарчук Ігор Орестович
к. т. н., доцент Боднарчук Ігор Орестович

124 Системний аналіз

Галузь знань
12 "Інформаційні технології"
Освітня програма
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Рік акредитації
2017
Гарант
д. т. н., професор Марценюк Василь Петрович
д. т. н., професор Марценюк Василь Петрович