Академічна мобільність (викладачі)

Стажування є однією з основних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з метою вдосконалення і покращення професійних компетенцій та обміну досвідом. Важливою, дієвою і перспективною формою вважається міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів, участь у якому дозволяє розширити форми міжнародної співпраці, сприяє покращенню фахової професійної підготовки, можливості перейняття прогресивного європейського досвіду, розвитку наукового потенціалу та підвищенню рівня знання іноземних мов, у першу чергу, молодими викладачами, які претендують на здобуття наукових ступенів і отримання вчених звань.
Найменування закладу Час стажування Вид стажування Додаткові дані
Дмитроца Леся Павлівна, кандидат технічних наук, доцент Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)  -  міжнародне науково-дослідницьке стажування Сертифікат № PL-11/BWM/2020
Козбур Галина Володимирівна Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)  -  міжнародне науково-дослідницьке стажування Сертифікат № PL-10/BWM/2020
Боднарчук Ігор Орестович, кандидат технічних наук, доцент University of Valencia (Spain)  -  Erasmus+ Programme International Mobility Certificate of attendance 27/04/2017