Історія кафедри комп'ютерних наук

Кафедра комп'ютерних наук

Кафедра комп’ютерних наук (КН) створена 23-го грудня 1998 року наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №225-01.

Завідувачі кафедри:

 • д.т.н., професор Карпінський Микола Петрович (1998-2001 р.)
 • д.т.н., професор Приймак Микола Володимирович (2001-2006 р.)
 • к.т.н., доцент Мацюк Олександр Васильович (2006-2012 р.)
 • д.т.н., професор Приймак Микола Володимирович (2012-2018 р.)
 • к.т.н., доцент Боднарчук Ігор Орестович (2018 р. - до тепер)

В 1998 році  на кафедрі працювали: д.т.н., професор Карпінський М.П., к.т.н., доцент Яворський Б.І., к.т.н., доцент Яськів В.І., асистент Трембач Р.Б., асистент Мацюк О.В., інженери Млинко Б.Б., Михайлишин І.Б.

На даний час на кафедрі функціонують п’ять лабораторій: «Інформаційних технологій, веб-програмування та смарт-технологій», «Інформаційних систем, схемотехніки та архітектури комп’ютерів, теорії інформації», «Технологій програмування та розробки баз даних та знань», «Проектування інформаційних систем та математичної статистики», «ІТ-проектів, штучного інтелекту та розподілених обчислень» та науково-дослідна лабораторія «Розумне місто Тернопіль». Лабораторії обладнані сучасними комп'ютерами. Загальний контингент студентів перевищує 700.

На кафедрі у різні роки працювали та працюють відомі науковці з провідних університетів та науково-дослідних інститутів України:

 • Марченко Б.Г., д.ф.-м.н., професор, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки (інститут електродинаміки НАН України, м.Київ)
 • Щербак Л.М., д.т.н., професор, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки (Національний авіаційний університет, м.Київ)
 • Бойко І.Ф., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, м.Київ)
 • Денисюк В.П., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, м.Київ)
 • Кужель С.О., д.ф.-м.,н., професор (інститут математики НАН України)
 • Пасічник В.В., д.т.н., професор, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки (Національний університет «Львівська політехніка»)
 • Кунанець Н.Е., д.с.-к.,н., професор (Національний університет «Львівська політехніка»)
 • Теленик С.Ф. д.ф.-м.,н., професор (Національний технічний університет України «КПІ»)
 • Александер Марек Богуслав професор Університету м. Новий Сонч (Республіка Польща)
 • Марценюк Василь Петрович д.т.н., професор Університету м. Бєльско-Бяла, (Республіка Польща).
 • Карпінський Микола Петрович д.т.н., професор Університету м. Бєльско-Бяла, (Республіка Польща).

​​​​​​​

Кафедра комп’ютерних наук