Спеціальність 124 Системний аналіз

124 Системний аналізГалузь знань: 12 Інформаційні технології.

Спеціальність: 124 "Системний аналіз"

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.

Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень. Розвиваються структурні та об’єктно-орієнтовані підходи до проектування програмних комплексів.

 

124 Системний аналіз90% науково-педагогічних працівників задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 124 «Системний аналіз» мають наукові ступені та вчені звання, з досвідом практичної роботи за фахом 100%.

Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та вищими навчальними закладами зарубіжних країнпартнерів.

Створені умови для навчання іноземних здобувачів вищої освіти.

124 Системний аналіз