Сертифікати ЗНО при вступі на спеціальності кафедри комп'ютерних наук

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
122 Комп’ютерні науки Українська мова К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія К3=0,3 100
126 Інформаційні системи і технології Українська мова К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія К3=0,3 100

Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2021 році