Аспірантура

Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів ТНТУ імені Івана Пулюя

Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів запрошує на навчання за державним замовленням і на платній основі за угодами з юридичними і фізичними особами в аспірантурі 

 

Аспіранти кафедри комп'ютерних наук

 

Ониськів Петро Анатолійович

Вступ до аспірантури – 2019 рік

Тема: «Методи сегментації динамічних зображень у задачах розпізнавання образів рухомих об'єктів»

Спеціальність:  122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: д.т.н., професор Литвиненко Ярослав Володимирович

 

Карабін Роман Михайлович

Вступ до аспірантури – 2020 рік

Тема: «Методи машинного навчання в системах підтримки прийняття модельних рішень»

Спеціальність:  122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: д.т.н., професор Литвиненко Ярослав Володимирович

 

Дубчак Андрій Олегович

Вступ до аспірантури – 2020 рік

Тема: «Методи машинного навчання в задачах сегментації зображень»

Спеціальність:  122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: д.т.н., професор Литвиненко Ярослав Володимирович

 

Станько Андрій Андрійович

Вступ до аспірантури – 2019 рік

Тема: «Мережева платформа моніторингу мобільних об'єктів у кіберфізичних системах проектів розумних міст»

Спеціальність:  122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: к.т.н., доц. Мацюк Олександр Васильович

 

Палка Олег Вікторович

Вступ до аспірантури – 2020 рік

Тема: «Побудова гіперскладної системи «Розумне місто»: інформаційно-технологічні інструменти»

Спеціальність: 122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: к.т.н., доцент Мацюк Олександр Васильович

 

Небесний Руслан Михайлович

Вступ до аспірантури - 2020 рік

Тема: «Рекомендаційна система формування проектних команд виконавців з відповідними фаховими компетентностями»

Спеціальність: 122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: к.т.н, доцент каф. КН - Мацюк Олександр Васильович

 

Дмитро Петрович Ландяк

Вступ до аспірантури - 2020 рік

Спеціальність:  122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: д.т.н., професор Лупенко Сергій Анатолійович

 

Чізоби Крістофера

Вступ до аспірантури - 2018 рік

Спеціальність:  122 «Комп'ютерні науки».

Науковий керівник: д.т.н., професор Лупенко Сергій Анатолійович