Литвиненко Ярослав Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

З 1997 по 2000 рік навчався у ТДТУ на факультеті електронних апаратів та комп’ютерних наук на кафедрі біотехнічних систем, отримав диплом з відзнакою інженера-електроніка за спеціальністю біотехнічні та медичні апарати та системи. З 2000 по 2001 навчався в ТДТУ в магістратурі, отримав диплом магістра біотехнічних та медичних апаратів і систем, з відзнакою. В 2001-2004 роках навчався в аспірантурі (спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи) Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя на кафедрі комп’ютерних наук. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор лауреат державної премії України Щербак Леонід Миколайович. З 2005 року працював асистентом кафедри комп’ютерних наук в ТДТУ. Кандидатську дисертацію на тему "Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах" захистив у 2006 році в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя. З 2006 року працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук ТДТУ.

Наукові інтереси та праці стосуються математичних методів статистичної обробки випадкових процесів, теорії випадкових функцій, математичної статистики, розробки програмно-алгоритмічного забезпечення автоматизованих діагностичних систем.

Вагомі наукові результати отримані в розробці методів комп’ютерного імітаційного моделювання та обробки сигналів серця в автоматизованих діагностичних системах.

Загальна кількість публікацій: 19, з них 7 у фахових виданнях.

Основні наукові праці:

  1. Литвиненко Я.В. Математична модель електрокардіосигналу для задач визначення його діагностично важливих зон // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький: Навчальна книга. – 2004. – №2, – С. 86-93.
  2. Литвиненко Я., Лупенко С., Щербак Л. Статистичний метод визначення зонної структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах. // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – Т.10, №3, – С. 165-175.
  3. Я. Литвиненко, С. Лупенко, Ю. Студена. Методи статистичної обробки сигналів серця на базі їх моделі у вигляді циклічного випадкового процесу із зонною часовою структурою. // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т.11, №4, – С. 189-199.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.