Мацюк Олександр Васильович

завідуючий кафедрою

З 1986 р. по 1992 рік навчався в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка (тепер Національний університет імені Тараса Шевченка), на фізичному факультеті. Успішно закінчив університет в 1992 році і отримав спеціальність – фізик, викладач. З 1988 по 1989 рік проходив військову службу в Збройних Силах.

В Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя працював на посадах:

  • інженер відділу медичного приладобудування ТПІ ім.Івана Пулюя (1993 –1994);
  • інженер 2 категорії відділу медичного приладобудування ТПІ ім.Івана Пулюя(1994–1997);
  • асистент кафедри біотехнічних систем (1997 – 1998);
  • асистент кафедри комп'ютерних наук 1998 – 2001);
  • доцент кафедри комп'ютерних наук (2001 – 2007);
  • завідувач кафедри комп’ютерних наук з 2007 року.

У 2001 році на спеціалізованій вченій раді в Національному авіаційному університеті (м.Київ) захистив кандидатську дисертацію з спеціальності 05.11.16 -інформаційно-вимірювальні системи на тему: „Система для діагностики захворювань зорового аналізатора". У 2003 році Мацюку О.В. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі комп’ютерних наук.

Наукові праці стосуються теорії побудови інформаційно-вимірювальних систем в медицині (зокрема офтальмології), теорії прийняття рішень, обґрунтуванню математичних моделей споживання енергоносіїв, створенню інформаційних систем обліку, аналізу і прогнозу споживання енергоносіїв та розробці на цій основі інформаційних технологій статистичного аналізу і прогнозу графіків споживання енергоносіїв з подальшим використанням отриманих результатів в задачах регулювання споживання, енергозбереження, оптимізації управління режимами енергетичних систем, їх окремих регіонів.

Основні наукові праці:

  1. Марченко Б.Г., Мацюк О.В., Фриз М.Є. Математичні моделі й обробка сигналів в офтальмології. Монографія. Тернопіль: Вид.-во ТДТУ. – 2005, 182 с.
  2. Мацюк О.В., Приймак М.В. Моделі газонавантажень з врахуванням стохастичної періодичності та можливості їх статистичного аналізу. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. Івано-Франківськ:.-2003.-№2(7).
  3. A.V. Маtsyuk, М.V. Pryimak Mathematical model of electroretinogram in the form of linear stochastic process// Proceeding of the third IEEE workshop on Intelligent data acquisition and advanced computing system: technology and applications/ IDAACS-2005, Sofia, Bulgaria.
  4. A.V. Маtsyuk, М.V. Pryimak Signals with Probabilistic Descriptions, Functionally Dependent Within a Period, and Their Model // Proceeding of the 4IEEE workshop on Intelligent data acquisition and advanced computing system: technology and applications-2007Dortmund, Germany.

Загальна кількість наукових публікацій – 33, монографій – 1. Методичних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок – 13.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.