Млинко Богдана Богданівна

кандидат технічних наук, доцент

З 1990–1995 р.р. – навчалася в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (тоді - Тернопільський приладобудівний інститут імені Івана Пулюя) на факультеті електронних апаратів і комп’ютерних систем (тоді - приладобудівний факультет), отримала диплом з відзнакою спеціаліста інженера-електроніка за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи”. У 1995 – 1998 р.р. навчалася в аспірантурі ТДТУ за спеціальністю „Інформаційно-вимірювальні системи”. У 1998 р. почала працювати в ТДТУ на посаді інженера кафедри комп’ютерних наук. З 1999-2003 р. – асистент кафедри комп’ютерних наук.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики" за спеціальністю "Математичне моделювання та обчислювальні методи" у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, науковий керівник – лауреат Державної премії України, д.ф.-м.н., проф. Марченко Борис Григорович.

З 2004 року – на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2004 року – секретар Вченої ради факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем.

Наукові праці стосуються технічних наук, галузі: математичне та комп’ютерне моделювання, обробка сигналів, системний аналіз.

Найважливіші наукові результати:

  • Розроблено математичну модель та методи обробки світлових біосигналів.
  • Ідентифіковано та досліджено нові, в області фотоплетизмодіагностики, інформативні ознаки.
  • Створено нову методику комп’ютерного імітаційного моделювання фотоплетизмографічних сигналів з використанням їх ортогональних розкладів.
  • Розроблено та застосовано на практиці комп’ютерну систему для діагностики серцево-судинних захворювань з використанням методу фотоплетизмографії.

Основні наукові праці:

  1. Марченко Б.Г., Млинко Б.Б., Фриз М.Є. Математична модель світлового сигналу, породженого динамікою взаємодії світло-біотканина //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький: Вид.-во Технологічного ун.-ту Поділля, 2001. - №1. - С. 161-165.
  2. Млинко Б.Б. Статистична діагностика судинної системи на основі аналізу фотоплетизмографічного сигналу //Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця: Вид.-во ВНТУ, 2004.- №2(8). - C. 123– 128.
  3. Млинко Б.Б., Фриз М.Є. Імітаційне моделювання фотоплетизмосигналу методом ортогональних розкладів //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький: Вид.-во Технологічного ун.-ту Поділля, 2004. - №2 (24). - С. 82-86.
  4. Марченко Б.Г., Марченко Н.Б., Млинко Б.Б., Фриз М.Є. Ідентифікація інформативних ознак світлового біосигналу методом ортогональних перетворень //Електроніка та системи управління. - 2008. -№3(17). С. 47-51.

Загальна кількість публікацій – 35; участь у 7 наукових конференціях.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.