Шимчук Григорій Валерійович

асистент

1995 – 2000 р. навчався в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, отримав диплом інженера-електроніка за спеціальністю “Біотехнічні та медичні системи та апарати”.

З 2000-2003 рік працював на кафедрі КН інжерером ІІ категорії.

З 2003 року працює на кафедрі асистеном.

Викладає дисципліни:

 • Адміністрування та моніторинг КМС.
 • Компоненти технічних засобів КС.
 • Основи комп'ютерного дизайну РЕМА.
 • Комп’ютерні системи обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації.

Публікації:

 1. Конспект лекцій частина 1 з курсу “Адміністрування та моніторинг КМС” для студентів спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" за професійним спрямуванням 60804 „Комп’ютерні науки” усіх форм навчання, Тернопіль, ТДТУ, 2008. – 224 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Адміністрування та моніторинг КМС” для студентів спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" за професійним спрямуванням 60804 „Комп’ютерні науки” усіх форм навчання, Тернопіль, ТДТУ, 2008. – 90 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Адміністрування та моніторинг КМС” для студентів спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" за професійним спрямуванням 60804 „Комп’ютерні науки” усіх форм навчання, Тернопіль, ТДТУ, 2008. – 30 с.
 4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Адміністрування та моніторинг КМС” для студентів спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" за професійним спрямуванням 60804 „Комп’ютерні науки” усіх форм навчання, Тернопіль, ТДТУ, 2008. – 120 с.
 5. Посібник з дисциплін “Теоретичні основи побудови САПР” і “Основи комп’ютерного дизайну РЕМА” для студентів спеціальностей 7.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” і 7.091003 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” Тернопіль, ТДТУ, 2008. – 103с.
 6. Карнаухов О., Маєвський О, Шимчук Г. Використання WPF для розробки програмного забезпечення наукового спрямування. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. 13-14 травня 2009, 119 с.
 7. Воврик В., Назаревич О., Шимчук Г. Обґрунтування технології WIKI у контексті стандарту Web 2.0 і навчання 2.0 як інструменту співпраці студентів та викладачів. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. 13-14 травня 2009, 111 с.
 8. Прошин С.Ю., Шимчук Г.В. Дослідження кореляційного взаємозв’язку між кількістю піднятої і перекачаної води та затримками електроенергії. Матеріали десятої наукової конференції ТДТУ, 2006р.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.