Навчання

На кафедрі навчаються студенти не тільки з України, а й з близького ита далекого зарубіжжя. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

Підготовка триває чотири роки по 2 семестри. В тижнях це виглядає так:

 • перший - 16-18;
 • другий - 16-18;
 • третій - 16-18;
 • четвертий - 16-12.

Завершується підготовка бакалавра - дипломною роботою.

 • 10 дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
 • 10 дисциплін математичної та природничо наукової підготовки;
 • 25+12=37 дисциплін професійної і практичної підготовк.

При цьому, для підготовки бакалаврів є 15+25=40 нормативних та 6 дисциплін вільного вибору студентом.

Нормативна частина:

 • Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (900 год.);
 • Цикл математичної та природничо-наукової підготовки (1728 год.);
 • Цикл професійної та практичної підготовки (4986 год.).

Загальна кількість годин: 8640.

За час навчання бакалаври виконують 6 курсових робіт з наступних дисциплін:

 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • комп'ютерна схемотехніка і архітектура комп'ютерів;
 • організація баз даних та знань;
 • веб-технології та веб-дизайн;
 • технологія створення програмних продуктів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

Підготовка триває 1 рік по два симестри кожен по 12 тижнів, переддипломна практика - 2 тижні, та дипломне проектування - 8 тижнів.

Завершується підготовка спеціаліста захистом дипломного проекту.

 • 14 нормативних дисциплін;
 • 4 гуманітарних та соціально-економічних;
 • 11 спеціальних дисциплін.

Нормативна частина:

 • Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (243 год.);
 • Цикл професійної та практичної підготовки (837 год.);
 • Цикл дисциплін вільного вибору (216 год.).

Загальна кількість годин: 1908.

Студенти виконують 1 курсовий проект (дисципліна "Теорія інформації") і одну курсову роботу (дисципліна "Адміністрування та моніторинг КМС").

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

Підготовка триває 1 рік три симестри кожен по 12 тижнів, стажування з фаху - 3 тижні, та підготовка магістерської роботи - 5 тижнів.

Завершується підготовка магістра захистом магістерської роботи.

 • 17 нормативних дисциплін;
 • 6 гуманітарних та соціально-економічних;
 • 7 спеціальних дисциплін;

Загальна кількість дисциплі, які забезпечує кафедра КН становить 19.

Нормативна частина:

 • Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (351 год.);
 • Цикл професійної та практичної підготовки (1080 год.);
 • Цикл дисциплін вільного вибору (621 год.).

Загальна кількість годин: 2520.

Студенти виконують 1 курсовий проект (дисципліна "Теорія інформації") і 1 курсову роботу (дисципліна "Адміністрування та моніторинг КМС").

Навчальні ресурси

Студенти успішно користуються бібліотечними фондами:

 • бібліотека ТНТУ;
 • науково-технічна біліотека обласного центру;
 • технічна бібліотека Тернопільського центру стандартизації, метрології та сертифікаці.
При цьому частка україномовних посібників - 100%, додаткової літератури - 75% (інші російською та англійською мовами).

У навчальному процесі використовується локальна мережа кафедри з виходом в Internet. Це дозволяє централізовано зберігати важливі дані та документи, а також оптимізувати навчальний процес, використовуючи програми для віддаленого контролю та спільної роботи в мережі.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.