Історія

Кафедра комп’ютерних наук (КН) створена 23-го грудня 1998 року наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №225-01. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом 6.050101 – комп’ютерні науки, спеціальностями 7.05010101, 8.05010101 – інформаційні управляючі системи та технології.

Завідувачем кафедри був призначений д.т.н., професор Карпінський Микола Петрович, який перебував на цій посаді до травня 2001 року. З червня 2001 року по грудень 2006 року кафедру очолював д.т.н., професор Приймак Микола Володимирович. З грудня 2006 року очолює кафедру к.т.н., доцент Мацюк Олександр Васильович.

На перших порах на кафедрі функціонувало дві навчальні лабораторії. На даний час на кафедрі функціонують п’ять лабораторій, загальною площею 334,4 м2: САПР і штучного інтелекту, програмування та математичного програмування, електроніки, схемотехніки та інформатики, методів і мов програмування, інформаційних технологій і математичної статистики. Лабораторії обладнані ПЕОМ понад 70 робочих місць. Загальний контингент студентів – понад 500. З 2008 року на кафедрі навчаються іноземні студенти.

Наші випускники можуть розробляти та експлуатувати комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління, комп’ютерні мережі, їх апаратні та програмні компоненти, володіють методами системного та прикладного програмування, створення баз даних. Орієнтація випускників кафедри на комп’ютерні засоби та інформаційні технології дає їм можливість працювати в державних установах, приватних фірмах, банках, на великих підприємствах, в науково-дослідних установах тощо. Зокрема Ткачук Р.А. – директор ТзОВ "Біттернет", Череватий О.П. – Арт директор ПП "MagneticOne". Випускники кафедри Мулик Н. і Луцків А. захистили кандидатські дисертації. Багато випускників кафедри успішно працюють за кордоном (США, Англія, Німеччина, інші країни).

Навчально-методичне забезпечення

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 4 підручники, 10 навчальних посібників, ряд методичних вказівок до лабораторних та курсових робіт.

© 2009-2017. Сайт кафедри "Комп'ютерних наук".
Останнє оновлення: 3 вересня 2012р.