Методичне забезпечення

Назва методичних вказівок Автори Рік
Методичні вказівки «навчальна практика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «інформаційні системи та технології» для всіх форм навчання / укладачі : Бондарук О. І., Мацюк О. В., Никитюк В. В., Дуда О. М., Шимчук Г. В., Назаревич О. Б. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 44 с. Бондарук О. І., Мацюк О. В., Никитюк В. В., Дуда О. М., Шимчук Г. В., Назаревич О. Б. 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки до «виробничої практики» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» для всіх форм навчання / укладачі : Бондарчук І. О., Струтинська І.В., Мацюк О. В., Никитюк В. В., Дуда О. М., Шимчук Г. В., Назаревич О. Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 51 с.
Бондарчук І. О., Струтинська І.В., Мацюк О. В., Никитюк В. В., Дуда О. М., Шимчук Г. В., Назаревич О. Б. 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Веб-технології” для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" / Уклад.: О.М. Дуда, О.В. Мацюк, В.В. Никитюк – Тернопіль: ТНТУ 2020 – 20 c. О.М. Дуда, О.В. Мацюк, В.В. Никитюк 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Сховища даних” для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" / Уклад.: Боднарчук І.О. – Тернопіль: ТНТУ 2020 – 33 c. Боднарчук І.О. 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління ІТ проектами” для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" / Уклад.: О.Б. Назаревич, Г.В. Шимчук, Н.М. Шведа – Тернопіль: ТНТУ 2020 – 22 c. О.Б. Назаревич, Г.В. Шимчук, Н.М. Шведа 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних»для студентів спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки”, 126 «Інформаційні системи та технології», /Уклад.: Козбур Г.В., ТНТУ, Тернопіль, 2020 р., 10 с. Козбур Г.В. 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технології розподілених систем та паралельних обчислень” для студентів спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології. / Уклад.: Назаревич О.Б., Шимчук Г.В., Небесний Р.М. – Тернопіль, 2020, – 36 с.
Назаревич О.Б., Шимчук Г.В., Небесний Р.М. 2020 Методичні вказівки
Методичні вказівки з технологічної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальностей: 122 “Комп`ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” всіх форм навчання. Укладачі М.В. Приймак, У.В. Поливана: ТНТУ, 2020 р. М.В. Приймак, У.В. Поливана 2020 Методичні вказівки