Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

122 Комп’ютерні наукиГалузь знань: 12 «Інформаційні технології».

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-наукова програма, орієнтується на наукові дослідження з великою складовою комунікативних і міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами, а також на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки. Враховує специфіку роботи в галузі інформаційних технологій, комп’ютерні технології, системи і мережі, та їх програмне, технічне, організаційне забезпечення, способи і методи проектування, тестування, виробництва та експлуатації в різних галузях, а також ґрунтується на загальновідомих наукових результатах, які враховують сучасний стан комп’ютерних наук.

Загальна вища освіта в галузі інформаційних технологій з поглибленим вивченням технологій розробки і супроводу спеціалізованих комп’ютерних систем, технологій, мереж та їх математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення.

122 Комп’ютерні наукиОсновна увага приділяється спеціальній освіті та професійній підготовці в області комп’ютерних систем і технологій та формування випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності.

Ключові слова: комп’ютерні науки, комп’ютерні системи, комп’ютерні технології, інтелектуальні системи та технології.

Програма забезпечує професійну підготовку аналітиків комп’ютерних систем з урахуванням вимог до якості, надійності, виробничих характеристик, її регулярне оновлення дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку інформаційних технологій. 

Програма дає можливість студентам брати участь у програмах академічної мобільності (Erasmus+) та навчанні за програмою подвійних дипломів в Університеті «Люблінська Політехніка» (Польща).

Подальше навчання можна продовжити за програмою третього рівня вищої освіти. Усі програми доктора філософії галузі знань „Комп’ютерні науки”.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних і лабораторних занять, самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачем, дослідницьких лабораторних робіт, виконання курсових робіт та проектів, підготовка дипломної роботи магістра. Передбачає проблемноорієнтоване навчання, самонавчання, електроне навчання, проектну роботу в командах, навчання через проходження практик в установах та підприємствах.

122 Комп’ютерні науки

 

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната