Спеціальність 124 Системний аналіз

124 Системний аналізГалузь знань: 12 Інформаційні технології.

Спеціальність: 124 "Системний аналіз"

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.

Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень. Розвиваються структурні та об’єктно-орієнтовані підходи до проектування програмних комплексів.

 

124 Системний аналіз90% науково-педагогічних працівників задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 124 «Системний аналіз» мають наукові ступені та вчені звання, з досвідом практичної роботи за фахом 100%.

Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та вищими навчальними закладами зарубіжних країнпартнерів.

Створені умови для навчання іноземних здобувачів вищої освіти.

124 Системний аналіз

 

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната