Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Розумне місто Тернопіль»

Науковий керівник:

Мацюк Олександр Васильович
кандидат технічних наук,
доцент

Основними напрямками діяльності Лабораторії є:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, наукових та науково-технічних експертиз;

 • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, програмних продуктів для наукових цілей; проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів досліджень;

 • підготовка аспірантів і пошукачів на базі лабораторії

 • розробка методичного інструментарію консолідації інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв

 • проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів;

 • розробка інформаційних технології прогнозування розвитку освітнього середовища Smart City

До основних завдань лабораторії належать:

 • проведення прикладних наукових досліджень у галузі інформаційних технологій з метою їх подальшого використання для пріоритетних напрямів розвитку міст;

 • розроблення методологічного інструментарію проведення наукових досліджень в контексті розроблення проектів розумне місто

 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл.

Публікації працівників лабораторії за 2016 рік:

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

 1. Мацюк О. Процедури оцінювання рівня “розумності” міста / Пасічник В., Кунанець Н., Мацюк О., Табачишин Д./ Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі».-2020/- випуск 7. с. 35 – 41.
 2. Matsiuk O. Building Secure Urban Information Systems Based on IoT Technologies / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Serhii Martsenko, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk/ Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security Khmelnytskyi, Ukraine, June 10-12, 2020, P.317-328  (Scopus) (ISSN 161-0073)
 3. Matsiuk O. Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities /Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Valentyna Yunchyk/ CEUR-WS. MoMLeT+DS 2020. Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. p.68-78 (ISSN 1613-0073)
 4. Matsiuk O. Choice method of analytical information-technology
  platform for projects associated to the smart city class // Bodnarchuk Ihor, Duda Oleksii, Kharchenko Alexander, Kunanets Nataliia, Matsiuk Oleksandr and Pasichnyk Volodymyr/ ICTERI 2020 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference р.317-330. (Scopus). 
 5. Matsiuk O. Aggregation, Storing, Multidimensional Representation and Processing of COVID-19 Data / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi / CSIT 2020: Advances in Intelligent Systems and Computing V pp 875-889
 6. O.Matsyuk, O.Duda, O.Palka, N. Kunanets, V. Pasichnyk, D.Tabachyshyn Existing City Assessment Systems in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 238-241. ISBN 978-1-5386-6463-6.(Індексується в Scopus).
 7. O.Matsyuk, O.Kramar, Y.Drohobytskiy, Y.Skorenkyy, O.Rokitskyi,  N. Kunanets, V. Pasichnyk Augmented Reality-assisted Cyber-Physical
 8. Systems of Smart University Campus in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 309-314. ISBN 978-1-5386-6463-6.(Індексується в Scopus).
 9. O.Matsyuk, O.Duda, A.Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Pasichnyk Multidimensional Representation of COVID-19 Data Using OLAP Information Technology  in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 277-280. ISBN 978-1-5386-6463-6.(Індексується в Scopus).
 10. Пасічник В. В. Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів / Пасічник В. В., Артеменко О. І., Попик І. В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».-2015.- № 832: Інформаційні системи та мережі.-С.216-225.
 11. Кунанець Н. Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід. / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 3. - С. 11-20.
 12. Кунанець Н. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів / Н. Кунанець, Г. Липак // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 15-20

2. Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Статті у періодичних виданнях

 1. Інформаційно-технологічний супровід соціокомунікаційних проектів в системах «Розумне місто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.- Луцьк, 2016.- № 3201 (6).-С.56-59.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. «Розумне мiсто» – концепції, терміни та визначення / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2016), 14-15 квітня 2016р., Чернівці .- Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2016. -С.170-171.

 2. Системнi комплекси iнформацiйних технологiй у проектах «Розумне мiсто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасiчник В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016 / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» , 30 травня - 2 червня 2016 р. , Київ. – Київ: ННК «ІПСА», 2016.- С.215-216.

 3. Консолiдацiя iнформацiйних ресурсiв соцiокомунiкацiйного середовища в проектах «Розумне мiсто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Липак Г.I., Мацюк О.В., Небесний Р.М., Пасiчник В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016/ ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» , 30 травня - 2 червня 2016 р. , Київ. – Київ: ННК «ІПСА», 2016.- С.214.

 4. Консолідація інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті територіальних громад / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І.// Математика. Інформаційні технології. Освіта: тези доповідей V Міжнародній науково - практичної конференції / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5-7 червня 2016 р., Луцьк-Світязь.- Луцьк, 2016.- С.73-78.

 5. Розумне місто - портфель інформаційно-технологічних та соціокомунікаційних проектів / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.53-55.

 6. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: інформаційний соціокомунікаційних проект класу «Розумне місто» / Кунанець Н.Е., Кунанець О.О., Мацюк О.В., Липак Г.І. // Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.82-84.

 7. Соціокомунікаційна складова у портфелі проектів «Розумних міст»/ Небесний Р.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.- С.84-85.

 8. Кунанець Н.Е. Проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів: стан, досвід, перспективи / Химич Г.П., Мацюк О.В., Кунанець Н.Е. // Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.160-162.

 9. Кунанець Н. Е. Інформаційні технології прогнозування розвитку освітнього середовища «Розумного міста» / Кунанець Наталія, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES-2016) Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P..188-189.

 10. Освітня соціокомунікаційна складова портфеля проектів «розумних міст»: досвід Великобританії / Кунанець Наталія, Кунанець Оксана, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES -2016) Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P.192-194.

 11. Пасічник В.В. Геоінформаційна компонента «Мобільного інформаційного асистента туриста»/ Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання6 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. –С.50-52.

 12. Пасічник В.В. Функціональність геоінформаційного застосунку для комплексної інформаційної підтримки туриста / Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. – С.50-52.

 13. Пасічник В. Від розумного міста до розумного соціополісу – системна конвергенція на базі інформаційно та соціально-комунікаційних технологій / Володимир Пасічник, Олександр Мацюк // Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST – 2016»: Збірник інвестиційних пропозицій. – Вишнівець; Тернопіль, 2016.- С.23-25.

 14. Інформаційні технології впроеках класу «Розумне місто»/ Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Інформаційні технології та взаємодії: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 8-10 листопада 2016 р., Київ. - С. 168-169.

 15. Кунанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів інформаційних установ: зарубіжний досвід/ Кунанець Н.Е., Кунанець О.О., Липак Г.І. // Інформаційні технології та взаємодії: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 8-10 листопада 2016 р., Київ. - С. 175-176.

 16. Формування прототипу соціокомунікаційного середовища міста / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Пасічник В.В.// Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів. - Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 - 318 с.

Наші реквізити:

Поштова адреса: 46001, м.Тернопіль, вул.Руська, 56,

Контакти:

ТНТУ ім. І.Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук
46400, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 (навчальний корпус №1), кімната 701a
Тел./факс: +38 0352 51-97-14
E-mail: oleksandr.matsiuk@gmail.com