Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Розумне місто Тернопіль»

Науковий керівник:

Мацюк Олександр Васильович
кандидат технічних наук,
доцент

Основними напрямками діяльності Лабораторії є:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, наукових та науково-технічних експертиз;

 • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, програмних продуктів для наукових цілей; проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів досліджень;

 • підготовка аспірантів і пошукачів на базі лабораторії

 • розробка методичного інструментарію консолідації інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв

 • проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів;

 • розробка інформаційних технології прогнозування розвитку освітнього середовища Smart City

До основних завдань лабораторії належать:

 • проведення прикладних наукових досліджень у галузі інформаційних технологій з метою їх подальшого використання для пріоритетних напрямів розвитку міст;

 • розроблення методологічного інструментарію проведення наукових досліджень в контексті розроблення проектів розумне місто

 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл.

Публікації працівників лабораторії

2022 рік

 1. Matsiuk O. (2022) Theory of frames use to reduce the information loss in signals transmitting. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 19–28.

2021 рік

 1. Matsiuk O. Formation of Integrated Repositories of Social and Communication Data by Consolidating the Resources of Museums, Libraries and Archives in Smart Cities Projects/ Oleksii Duda, Volodymyr Pasichnyk, Halyna Lypak, Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Valentyna Mudrokha. Computational Linguistics and Intelligent Systems  Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. Vol-2870, pp.1420-1430 (ISSN 1613-0073)
 2. Matsiuk O. Formation of Hypercubes Based on Data Obtained from Systems of IoT Devices of Urban Resource Networks / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi, Yuriy Bilak/ International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control, Volume 11 , Issue 5 , 2021, pp.498-504. (ISSN: 2210-3279)
 3. Matsiuk O. Using a smart city thesaurus to perform informational search in a narrow subject area / Liliana Dzhydzhora, Halyna Matsiuk, Oleksandr Matsiuk and Nataliia Kunanets/ 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2021), Lviv, 2021, Т.2, pp. 437-440. ISSN (ISSN: 2766-3639)
 4. Matsiuk O. Smart City: A Review of Model Architecture and Technology /Oleh Palka, Andrii Stanko, Lyubomyr Matiichuk, Nataliia Martsenko and Oleksandr Matsiuk/ 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2021), Lviv, 2021, Т.2, pp. 309-314. (ISSN: 2766-3639).
 5. Matsiuk O. Electrical Probe-Signal Processing and Criterion for the Determination of Time Parameters of the Teeth Filling Material Polymerization Process in Dentistry/ Vyacheslav Nykytyuk, Vasyl Dozorskyy, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Oleksandr Matsiuk , Ihor Bodnarchuk/ CEUR-WS. IDMM-2021. Vol. 3038, P.54–63. (ISSN 1613-0073)
 6. Oleksandr Matsiuk nCode GlyphWorks Software Use for Test Data Processing /Mykola Stashkiv, Oleksandr Matsiuk/ CEUR-WS. ITTAP-2021. Vol. 3039, P.192–205. (ISSN 1613-0073)
 7. Matsiuk O. (2021) Use of p – adic numbers in urban resource networks data analysis. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 104, no 4, pp. 58–67.
 8. Using mobile crowd sensing for social distancing real-time navigation / PasichnykVolodymyr, Kunanets Nataliia, A. Olga, Nebesnyi Ruslan. // Управління розвитком складних систем. – 2021. – №47. – С. 57–62.
 9. Formation of an IT Project Team in the Context of PMBOK Requirements / R.Nebesnyi, K. Nataliia, V.Roman, V. Nataliia. // IEEE. – 2021. – №2. – С. 431–436.
 10. Project of an Intelligent Recommender System for Parking Vehicles in Smart Cities / P. Yuriy, K. Nataliia, R.Nebesnyi. // IEEE. – 2021. – №2. – С. 419–422.
 11. Аналіз процесів формування симуляцій з використанням графічного процесора /Ю Калинич, Ю Білак, Р Небесний, П Федорка/ INFORMATION SYSTEMS AND NETWORKS, Issue 11, 2022. – С. 110–126.

2020 рік

 1. Мацюк О. Процедури оцінювання рівня “розумності” міста / Пасічник В., Кунанець Н., Мацюк О., Табачишин Д./ Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі».-2020/- випуск 7. с. 35 – 41.
 2. Matsiuk O. Building Secure Urban Information Systems Based on IoT Technologies / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Serhii Martsenko, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk/ Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security Khmelnytskyi, Ukraine, June 10-12, 2020, P.317-328  (ISSN 161-0073)
 3. Matsiuk O. Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities /Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Valentyna Yunchyk/ CEUR-WS. MoMLeT+DS 2020. Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. p.68-78 (ISSN 1613-0073)
 4. Matsiuk O. Choice method of analytical information-technology
  platform for projects associated to the smart city class // Bodnarchuk Ihor, Duda Oleksii, Kharchenko Alexander, Kunanets Nataliia, Matsiuk Oleksandr and Pasichnyk Volodymyr/ ICTERI 2020 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference р.317-330.
 5. Matsiuk O. Aggregation, Storing, Multidimensional Representation and Processing of COVID-19 Data / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi / CSIT 2020: Advances in Intelligent Systems and Computing V pp 875-889
 6. O.Matsyuk, O.Duda, O.Palka, N. Kunanets, V. Pasichnyk, D.Tabachyshyn Existing City Assessment Systems in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 238-241. ISBN 978-1-5386-6463-6.
 7. O.Matsyuk, O.Kramar, Y.Drohobytskiy, Y.Skorenkyy, O.Rokitskyi,  N. Kunanets, V. Pasichnyk Augmented Reality-assisted Cyber-Physical
  Systems of Smart University Campus in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 309-314. ISBN 978-1-5386-6463-6.
 8. O.Matsyuk, O.Duda, A.Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Pasichnyk Multidimensional Representation of COVID-19 Data Using OLAP Information Technology  in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 277-280. ISBN 978-1-5386-6463-6.
 9. Мацюк О.В. Комп'ютерна програма «Визначення розумності міста» / Палка О.В., Мацюк О.В., Дуда О.М., Пасічник В.В., Кунанець Н.Е. // А.с. про реєстрацію авторського права на твір № 101119  "Комп'ютерна програма «Визначення розумності міста»" [Текст]. – 2020.
 10. Formation of IT Project Implementation Team / [R. Nebesnyi, V. Pasichnyk, N. Kunanets та ін.]. // IEEE. –2020. – №2. – С. 203–206.
 11. Небесний Р. М. Орієнтований ациклічний граф / Р. М. Небесний, І. В. Свистун, О. С. Голотенко. // ТНТУ.– 2020. – С. 165–166.
 12. Небесний Р. М. Застосування орієнтованого ациклічного графа / Р. М. Небесний, І. В. Свистун, Р. З. Золотий. // ТНТУ. – 2020. – С. 163–164.
 13. Digitization Project for Historical and Cultural Heritage. Lypak, H.Kunanets, N.Pasichnyk, V.Veretennikova, N. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, pp. 194–198, 9321993  
 14. Digitized Historical and Cultural Heritage Consolidation Technologies: From a Territorial Resource to a National Portal. Lypak, H.Kunanets, N.Pasichnyk, V.Veretennikova, N. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 891–896, 9208819
 15. Designing the Repository of Documentary Cultural Heritage. Kunanets, N., Dobrovolska, V., Filippova, N., Parviz, K., Lypak, H., Duda, O., ... & Dubrovina, L. (2020, September). In Conference on Computer Science and Information Technologies (pp. 1034-1044). Springer, Cham. Electronic ISSN 2194-5365.  Print ISSN 2194-5357.
 16. A mobile museum guide application. Teslyuk, T.Teslyuk, V.Lypak, H.Kunanets, N.Veretennikova, N. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2631, pp. 314–326
 17. Консолидация информационных ресурсов учреждений социальной памяти региона / Кунанец Наталия Эдуардовна, Лыпак Галина Игоревна, Веретенникова Наталия Вячеславовна // Kitabxanaşьnasliq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal. – Baki, 2020. – № 1 (31). – С. 43-56.

2019 рік

 1. Halyna Matsiuk The algorithm for bilingual thesaurus creation of informational array of the “smart city” subject area/Natalіya Kunanets, Halyna Matsiuk // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2019.-№1.-С. 110-118
 2. Небесний Р. М. Аналіз вибору іт спеціальностей учнями випускних класів на прикладі тернополя / Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, Р. М. Небесний, М. В. Назарук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі».- 2019.- випуск 6. - С. 79 – 89
 3. Matsiuk Oleksandr Multicriteria Choice of Software Architecture Using Dynamic Correction of Quality Attributes / Ihor Bodnarchuk, Oleksii Duda, Aleksandr Kharchenko, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk// Advances in Intelligent Systems and Computing ІІ  (AISC). – 2019. – Vol. 938. – Р. 419–427.
 4. Matsiuk O. Information System for Visual Analyzer Disease Diagnostics./ Bodnarchuk I., Kunanets N., Martsenko S., Matsiuk O., Matsiuk A., Pasichnyk V., Tkachuk R., Shymchuk H.  // In: CEUR Workshop Proceedings, of the 2nd International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2019), Vol-2362, 43-56. (2019) - http://ceur-ws.org/Vol-2488/paper4.pdf
 5. Matsiuk O. The Procedures of Processing of Geolocation Data on Urban Underground Spaces / Oleksandr Matsyuk, Natalia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Vasyl Lenko, Yuriy Shcherbyna and Antonii Rzheuskyi // 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. –2019. – P. 500–503.
 6.  Lypak, H. Modern Information Technologies for Preservation and Presentation of Historical and Cultural Heritage at Small Museums / Lypak, H.Kunanets, N.Pasichnyk, V.Veretennikova, N. // 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. –2019. – P. 483–486.
 7. Matsiuk H. Application of the “Smart City” data domain thesaurus as the tool for representing knowledge while improving the problem-oriented Web search effectiveness / Nataliia Kunanets, Halyna Matsiuk // Computer sciences and Information technologies: proceedings of the 14th International conference "Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2019), Lviv, Ukraine, September 17-20, 2019. – P. 31–34.
 8. Matsiuk O. Software modelling complex of network operating parameters with variable input data / Duda Oleksii, Martsenko Serhii, Matsiuk Oleksandr, Kunanets Nataliia, Pasichnyk Volodymyr // Computer sciences and Information technologies: proceedings of the 14th International conference "Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2019), Lviv, Ukraine, September 17-20, 2019. – P. 165–168.
 9. Matsiuk O. The information system for planning the parameters of telecommunication operator networks / Duda Oleksii, Martsenko Serhii, Matsiuk Oleksandr, Kunanets Nataliia, Pasichnyk Volodymyr // Computer sciences and Information technologies: proceedings of the 14th International conference "Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2019), Lviv, Ukraine, September 17-20, 2019. – P. 177–182.
 10. Мацюк О. В. Етапи інформаційно-технологічного супроводу процесів у ресурсних мережах «розумних» міст / О. М. Дуда, Н. Е. Кунанець, О. В. Мацюк, В. В. Пасічник // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-13 вересня 2019 р. – Миколаїв, 2019. – С. 18–20.
 11. Мацюк О. В. Інтегрований аналіз даних в ресурсних мережах «розумних» міст / О. М. Дуда, Н. Е. Кунанець, О. В. Мацюк, В. В. Пасічник // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-13 вересня 2019 р. – Миколаїв, 2019. – С. 20–21.
 12. Липак Галина Запровадження інноваційних підходів до збереження та представлення історико-культурної спадщини козацтва в музеї «Зборівська битва» / Липак Галина, Марія Цяпута, Володимир Семенюк // Історія козацтва та його роль в українському державотворенні: матеріали загальноукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції (Зборів, 17-18 серпня 2019 р.). – Зборів, 2019. – С. 354-360.
 13. Lypak, H., Kunanets, N., Veretennikova, N., & Pasichnyk, V.  Linguistic support for the formation of a consolidated information resource of social memory institutions //Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем. – №13, 2019. – С. 98-104.

2018 рік

Статті

 1. Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk and Volodymyr Pasichnyk: Part 18. Cloud-based IT Infrastructure for “Smart City” Projects// Dependable IoT for Human and Industry. Modeling, Architecting, Implementation. 2018. River Publishers. PP. 389-410.  
 2. Matsiuk O. Information Systems for Processes Maintenance in Socio-communication and Resource Networks of the Smart Cities / Danylo Tabachyshyn, Nataliia Kunanets, Mykolay Karpinski, Oleksiy Duda, Oleksandr Matsiuk // Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2018. – Vol. 871. – P. 192–205. (видавництво Springer)
 3. Matsiuk O. Analysis of the Activity of Territorial Communities Using Information Technology of Big Data Based on the Entity-Characteristic Mode/ Nataliya Shakhovska, O. Duda, O. Matsiuk, Yuriy Bolyubash, Roman Vovnyanka// Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2018. – Vol. 871. – P. 155–170. (видавництво Springer)
 4. Matsiuk H. Selective Dissemination of Information – Technology of Information Support of Scientific Research / Antonii Rzheuskyi, Halyna Matsuik, Nataliia Veretennikova, Roman Vaskiv // Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2018. – Vol. 871. – P. 235–245. (видавництво Springer)
 5. Matsiuk O. Information Systems for Processes Maintenance in Socio-communication and Resource Networks of the Smart Cities / Danylo Tabachyshyn, Nataliia Kunanets, Mykolay Karpinski, Oleksiy Duda, Oleksandr Matsiuk // Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2018. – Vol. 871. – P. 192–205. (видавництво Springer)
 6. Matsyuk O. Information Analysis of Procedures for Choosing a Future Specialty/ Oleksandr Matsyuk, Mariia Nazaruk, Yurii Turbal, Nataliia Veretennikova, Ruslan Nebesnyi // Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2018. – Vol. 871. – P. 364–375. (видавництво Springer)
 7. Lypak H. Formation of Efficient Pipeline Operation Procedures Based on Ontological Approach / Halyna Lypak, Vasyl Lytvyn, Olga Lozynska, Roman Vovnyanka, Yurii Bolyubash, Antonii Rzheuskyi, Dmytro Dosyn // Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2018. – Vol. 871. – P. 571–581. (видавництво Springer)
 8. Matsiuk O. Geoinformational components of mobile appliances for  «Smart City”  problem solution :  current state and prospects / O . Duda,  N .  Kunanets,  O. Matsiuk,  V.  Pasichnyk,  I. Popyk // Econtechmod. an international quarterly journal.  – 2018.- Vol. 7, No.  2 .-Р.  31 – 38.
 9. Matsiuk O. Fog computing and Big data in projects of class smart city/   O.Duda,  N. Kunanets, O.Matsiuk , V. Pasichnyk, A. V. Rzheuskyi // Econtechmod. an international quarterly journal.  – 2018.- Vol. 7, No.3 .-Р. 7 – 12.
 10. Мацюк A. Аппаратно-программный комплекс телемониторинга жизне-деятельности / Марценко С.В., Мацюк О.В., Мытник О.М., Лобур Т.Б., Пасичник В.В. //Вестник Брестского государственного технического университета.-. 2017. -No5.-C.37-40.
 11. Matsiuk O. Telecommunication Infrastructures for Telemedicine in Smart Cities / Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets, Serhii Martsenko, Oleksandr Matsiuk, Olesia Mytnyk, Oleksii Duda, Pawel Falat // The 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine IDDM 2018, 28–30 November, 2018, Lviv, Ukraine.
 12. Ruslan Nebesnyi Information technology of personalized choice of profession in smart cities/ Nataliia E Kunanets, Mariia V Nazaruk, Volodymyr V Pasichnyk? Ruslan Nebesnyi// Information Technologies and Learning Tools vol.65, №3 (2018)
 13. Липак Г.І. Об’єднані цифрові ресурси бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад – фундамент національного інформаційного ресурсу / Наталія Едуардівна Кунанець, Галина Ігорівна Липак // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 листопада 2018 р.) / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 61–64.
 14. Мацюк Г.Р. Формування тезауруса для виконання інформаційного пошуку у вузькоспеціальних предметних областях / Наталія Едуардівна Кунанець, Галина Ростиславівна Мацюк // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 листопада 2018 р.) / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 366–369.
 15. Липак Г. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті «розумних міст» / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак, В. В. Пасічник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. - 2018. - Вип. 52. - С. 131–141.
 16. Липак Г. Австралійський досвід консолідації електронних інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 2018. № 1(17).
 17. Липак Г. І. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомуніка-ційного простору територіальних громад // Бібліотечний вісник. – 2018. -  № 5. - С. 8-14.
 18. O.M. Duda, N. E. Kunanets, O. V. Matsiuk, V. V. Pasichnyk, "Information-communication technologies of IoT in the ‘Smart Cities’ Projects", CEUR Workshop Proceedings, vol. I, pp. 317-330, May 2018.
 19. Липак Г. Метадані інформаційних ресурсів в контексті інтеграції різнотипних даних в соціокомунікаційних інформаційних системах / Г. Липак, О. Липак, Н. Кунанець, Г. Мацюк // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С. 38.
 20. Липак Г. І. Моделювання соціокомунікаційної системи «Консолідований інформаційний ресурс» / Липак Г. І., Кунанець Н. Е. // Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій:  матеріали міжнародної наукової конференції. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2018.
 21. Липак Г. І., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. Формування об’єднаних інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад. Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2018): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги ХХІ, 2018. – С. 48-50.
 22. Lypak H. Formation of a consolidated information resource by means of cloud technologies/ Halyna Lypak, Antonii Rzheuskyi, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk // 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2018, October 9–12, 2018, Kharkiv, Ukraine
 23. Липак Г. І.  Об’єднані цифрові ресурси бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад – фундамент національного інформаційного ресурсу / Наталія Едуардівна Кунанець, Галина Ігорівна Липак // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 листопада 2018 р.) / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 61–64.
 24. Мацюк О.В. Інформаційні технології інтернет-пристроїв в проектах "Розумних міст"/ Дуда О.М., Мацюк О.В. Пасічник В.В., Кунанець Н.Е.// Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій", с.229-231, Рівне, 2018
 25. Мацюк О.В. Інформаційні технології великих за обсягом даних (BIG DATA) в проектах "Розумних міст"/ Дуда О.М., Мацюк О.В. Пасічник В.В., Кунанець Н.Е.// Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій", с.227-229, Рівне, 2018
 26. Мацюк О.В.  Big Data: концепції, терміни та параметризація / Дуда О.М., Мацюк О.В. Пасічник В.В., Кунанець Н.Е.// Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2018: збірка наукових праць міжнародної наукової конференції. – Херсон, 2018. – С. 157–159.
 27. Мацюк О.В.  Методи аналітичного опрацювання BIG DATA /Дуда О.М., Мацюк О.В. Пасічник В.В., Кунанець Н.Е.// Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2018: збірка наукових праць міжнародної наукової конференції. – Херсон, 2018. – С. 159–160.
 28. Мацюк О.В.  Концепт «розумне місто» та інформаційні технології BigData /Дуда О.М., Мацюк О.В. Пасічник В.В., Кунанець Н.Е.// Інформаційні моделі, системи та технології : матеріали V науково-технічної конференції, Тернопіль, 1–2 лютого 2018 р.
 29. Matsiuk O. Information Technologies of Internet Devices and BigData in the "Smart Cities" Projects/ Oleksij Duda, Оleksandr Matsiuk, Mykola Karpinski, Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk// 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 11–14 September 2018 , Lviv, Ukraine. – Lviv, 2018. –[T.2]. – P. 72–75.
 30. Nebesnyi R. Information Analysis of Procedures for Choosing a Future Specialty Using Cognitive Cards / Volodymyr Pasichnyk, Mariia Nazaruk, Nataliia Kunanets, Nataliia Veretennikova, Ruslan Nebesnyi // 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 11–14 September 2018 , Lviv, Ukraine. – Lviv, 2018. –[T.2]. – P. 215–220.
 31. Matsiuk Н. Application of Saaty Method while Choosing Thesaurus View Model of the “Smart city” Subject Domain for the Improvement of Information Retrieval Efficiency / Nataliia Kunanets, // 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 11–14 September 2018 , Lviv, Ukraine. –Lviv, 2018. –[T.2]. – P. 21–25.
 32. Lypak H. Formation of a consolidated information resource by means of cloud technologies / Halyna Lypak, Antonii Rzheuskyi, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk // 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2018, October 9–12, 2018, Kharkiv, Ukraine.

2017 рік

Cтатті

 1. Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»: бібліотечний аспект/ Галина Липак, Наталія Кунанець, Володимир Пасічник // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 2(238). - С. 3-8.
 2. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Кунанець Н. Е., Липак Г. І., Пасічник В. В. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 1. - С. 11-20.
 3. Соціокомунікаційний проект зі створення консолідованого інформаційного ресурсу невеликого за масштабами міста / Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Дуда О.М.  // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.- 2017.-Vol(19), Issue 119.- P.51-55.
 4. Modeling of consolidated information resource for social data institutions / N. Kunanets, V. Pasichnyk, H. Lypak, O. Duda, O. Matsiuk // Еcontechmod. An international quarterly journal – 2017. Vol. 6. No. 3, 25-30 
 5. O. Matsiuk Modeling of consolidated information resource for social data institutions /N. Kunanets, V. Pasichnyk, H. Lypak, O. Duda, O. Matsiuk //ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2017. Vol. 6. No. 3, 25-30.
 6. Мацюк Г. Р. Тезаурус проблемної області “Розумне місто”/ Кунанець Н. Е., Мацюк Г. Р.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Збірник наукових праць-2017, №872, с.179-190.

Тези

 1. Липак Г.І. Системні інструменти формування інформаційного суспільства. / Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Пасічник В.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика», м. Запоріжжя, 10-11 березня 2017 р.
 2. Липак Г.І. Вибір стандарту метаданих для опису консолідованого інформаційного ресурсу соціокомунікаційного середовища «Розумного міста». / Липак Г.І., Кунанець Н.Е. // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири»: збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, 1-4 березня 2017 року, смт. Славське Львівської обл. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2017. – С. 68-74.
 3. Липак Г.І. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті: інформаційне та технологічне забезпечення / Липак Г.І., Кунанець Н.Е., Кунанець О.О. // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта», 5-7 червня 2017 р., Луцьк – Світязь.
 4. Соціокомунікаційні проекти класу «розумне місто» (на прикладі малих міст та територіальних громад) / Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Кунанець О.О., Пасічник В.В. // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-15  вересня 2017р., Миколаїв;Коблево.-Миколаїв, 2017.- С.56-57.
 5. Липак Г. І.  Соціокомунікаційний проект консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті / Г. І. Липак***, Н. Е. Кунанець // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами»: тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г., 2017. – С. 81–83.
 6. Консолідований інформаційний ресурс міського соціокомунікаційного середовища / О. М. Дуда, Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак, В. В. Пасічник // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квітня 2017, Чернівці / Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці : Книги–ХХІ, 2017. – С. 161–163.
 7. І.В. Кормило, Р.М. Небесний Побудова інформаційної технології візуалізації інформаційних ресурсів  Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів [том 1, 2 ,3], (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226 с.(том 1), 226 с. (том 2), 262 с. (том 3). С. 96-97
 8. С.В. Мартинюк, Р.М. Небесний Розробка функціонуючої структури програмного консолідованого ресурсу Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів [том 1, 2 ,3], (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226 с.(том 1), 226 с. (том 2), 262 с. (том 3). С. 96-97
 9. Н.Е. Кунанець, Р.М. Небесний, О.В. Мацюк Когнітивне моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища «розумного міста» ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами»: тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г., 2017. – С. 77–79.
 10. Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Пасічник В.В, Мацюк О.В. Архітектура інформаційно-технологічної платформи проектів класу «Розумне місто» // Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 вересня 2017, Миколаїв.- Миколаїв, 2017.-С.30-32.
 11. Мацюк О.В. Кунанець Н.Е., Пасічник В.В/ Процеси моделювання та побудови гіперскладної системи «Розумне місто»»: інформаційно-технологічні інструменти//  6 Международной научно-технической конференции   Информационные системы и технологии  ИСТ-2017, посвященной 80-летию В.В. Свиридова,  ХНУРЕ, 11-16 сентября 2017 Коблево, Украина  Харьков 2017, С.313-314.
 12. Lukasz Wieclaw, Volodymyr Pasichnyk, Natalija Kunanets, Oleksij Duda, Oleksandr Matsiuk, Pawel Falat Cloud computing technologies in “smart city” projects  // The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017) September 21-23, 2017 Bucharest, Romania
 13. Дуда О.М. Пасічник В.В., Кунанець Н.Е.,Мацюк О.В. Моделювання консолідованого інформаційного ресурсу установ соціальної пам’яті «розумного міста»// V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Інформаційні технології та взаємодії, КНУ ім.Тараса Шевченка,  м. Київ

2016 рік:

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

 1. Мацюк О. Процедури оцінювання рівня “розумності” міста / Пасічник В., Кунанець Н., Мацюк О., Табачишин Д./ Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі».-2020/- випуск 7. с. 35 – 41.
 2. Matsiuk O. Building Secure Urban Information Systems Based on IoT Technologies / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Serhii Martsenko, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk/ Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security Khmelnytskyi, Ukraine, June 10-12, 2020, P.317-328  (Scopus) (ISSN 161-0073)
 3. Matsiuk O. Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities /Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Valentyna Yunchyk/ CEUR-WS. MoMLeT+DS 2020. Proceedings of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020. p.68-78 (ISSN 1613-0073)
 4. Matsiuk O. Choice method of analytical information-technology
  platform for projects associated to the smart city class // Bodnarchuk Ihor, Duda Oleksii, Kharchenko Alexander, Kunanets Nataliia, Matsiuk Oleksandr and Pasichnyk Volodymyr/ ICTERI 2020 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference р.317-330. (Scopus). 
 5. Matsiuk O. Aggregation, Storing, Multidimensional Representation and Processing of COVID-19 Data / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi / CSIT 2020: Advances in Intelligent Systems and Computing V pp 875-889
 6. O.Matsyuk, O.Duda, O.Palka, N. Kunanets, V. Pasichnyk, D.Tabachyshyn Existing City Assessment Systems in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 238-241. ISBN 978-1-5386-6463-6.(Індексується в Scopus).
 7. O.Matsyuk, O.Kramar, Y.Drohobytskiy, Y.Skorenkyy, O.Rokitskyi,  N. Kunanets, V. Pasichnyk Augmented Reality-assisted Cyber-Physical
 8. Systems of Smart University Campus in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 309-314. ISBN 978-1-5386-6463-6.(Індексується в Scopus).
 9. O.Matsyuk, O.Duda, A.Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Pasichnyk Multidimensional Representation of COVID-19 Data Using OLAP Information Technology  in Proc. 15th Intern. Conference on Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2020), Lviv, 2020, pp. 277-280. ISBN 978-1-5386-6463-6.(Індексується в Scopus).
 10. Пасічник В. В. Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів / Пасічник В. В., Артеменко О. І., Попик І. В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».-2015.- № 832: Інформаційні системи та мережі.-С.216-225.
 11. Кунанець Н. Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід. / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 3. - С. 11-20.
 12. Кунанець Н. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів / Н. Кунанець, Г. Липак // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 15-20

2. Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Статті у періодичних виданнях

 1. Інформаційно-технологічний супровід соціокомунікаційних проектів в системах «Розумне місто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.- Луцьк, 2016.- № 3201 (6).-С.56-59.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. «Розумне мiсто» – концепції, терміни та визначення / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2016), 14-15 квітня 2016р., Чернівці .- Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2016. -С.170-171.

 2. Системнi комплекси iнформацiйних технологiй у проектах «Розумне мiсто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасiчник В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016 / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» , 30 травня - 2 червня 2016 р. , Київ. – Київ: ННК «ІПСА», 2016.- С.215-216.

 3. Консолiдацiя iнформацiйних ресурсiв соцiокомунiкацiйного середовища в проектах «Розумне мiсто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Липак Г.I., Мацюк О.В., Небесний Р.М., Пасiчник В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016/ ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» , 30 травня - 2 червня 2016 р. , Київ. – Київ: ННК «ІПСА», 2016.- С.214.

 4. Консолідація інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті територіальних громад / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І.// Математика. Інформаційні технології. Освіта: тези доповідей V Міжнародній науково - практичної конференції / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5-7 червня 2016 р., Луцьк-Світязь.- Луцьк, 2016.- С.73-78.

 5. Розумне місто - портфель інформаційно-технологічних та соціокомунікаційних проектів / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.53-55.

 6. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: інформаційний соціокомунікаційних проект класу «Розумне місто» / Кунанець Н.Е., Кунанець О.О., Мацюк О.В., Липак Г.І. // Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.82-84.

 7. Соціокомунікаційна складова у портфелі проектів «Розумних міст»/ Небесний Р.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.- С.84-85.

 8. Кунанець Н.Е. Проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів: стан, досвід, перспективи / Химич Г.П., Мацюк О.В., Кунанець Н.Е. // Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.160-162.

 9. Кунанець Н. Е. Інформаційні технології прогнозування розвитку освітнього середовища «Розумного міста» / Кунанець Наталія, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES-2016) Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P..188-189.

 10. Освітня соціокомунікаційна складова портфеля проектів «розумних міст»: досвід Великобританії / Кунанець Наталія, Кунанець Оксана, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES -2016) Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P.192-194.

 11. Пасічник В.В. Геоінформаційна компонента «Мобільного інформаційного асистента туриста»/ Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання6 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. –С.50-52.

 12. Пасічник В.В. Функціональність геоінформаційного застосунку для комплексної інформаційної підтримки туриста / Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. – С.50-52.

 13. Пасічник В. Від розумного міста до розумного соціополісу – системна конвергенція на базі інформаційно та соціально-комунікаційних технологій / Володимир Пасічник, Олександр Мацюк // Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST – 2016»: Збірник інвестиційних пропозицій. – Вишнівець; Тернопіль, 2016.- С.23-25.

 14. Інформаційні технології впроеках класу «Розумне місто»/ Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Інформаційні технології та взаємодії: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 8-10 листопада 2016 р., Київ. - С. 168-169.

 15. Кунанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів інформаційних установ: зарубіжний досвід/ Кунанець Н.Е., Кунанець О.О., Липак Г.І. // Інформаційні технології та взаємодії: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 8-10 листопада 2016 р., Київ. - С. 175-176.

 16. Формування прототипу соціокомунікаційного середовища міста / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Пасічник В.В.// Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів. - Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 - 318 с.

Наші реквізити:

Поштова адреса: 46001, м.Тернопіль, вул.Руська, 56,

Контакти:

ТНТУ ім. І.Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук
46400, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 (навчальний корпус №1), кімната 701a
Тел./факс: +38 0352 51-97-14
E-mail: oleksandr.matsiuk@gmail.com