Практики

ОПП "Інформаційні системи та технології", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" 2020

Навчальна практика

Навчальна практика є невід’ємною складовою навчального процесу та організовується для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» в 2-му семестрі.

Навчальна практика призначена для ознайомлення із обраною спеціальністю і здобуття практичних навиків роботи за основним фахом.

Накази про проходження практики

Виробнича практика

Виробнича практика студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітнього ступеня «бакалавр» є важливою складовою частиною навчального процесу.

Вона дозволяє студентам набути нових знань та умінь для майбутньої професії. В цілому метою практичної підготовки студентів під час практик є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в сфері їх майбутньої професії, формування у них на базі отриманих в навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків для застосовування в практичній діяльності.

Накази про проходження практики

Технологічна практика

Технологічна практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу та організовується для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 122 “Комп`ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”.

Технологічна практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, виконання ними конкретних службових обов’язків.

Накази про проходження практики

Психологічна допомога

Шановні студенти!

Навіть в умовах воєнного часу нам доводиться виконувати повсякденні справи, продовжувати вчитися, здобувати професійну освіту, вирішувати нові завдання, реагувати на виклики часу, зберігаючи психологічну рівновагу, знаходячи ресурси рухатися далі.

Тому інформуємо Вас, шановні студенти, що Ви маєте можливість звернутися за психологічною допомогою та підтримкою до фахівців кафедри психології ТНТУ.

Телефон внутрішній: 4036 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 4036)

e-mail: kaf_ps@tu.edu.te.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kaf.tntups

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, 208 кімната